Mannen van Ridderkerk & Privacy

Privacyverklaring

E-mail:

  • info@mannenvanridderkerk.nl

E-mail websitebeheer:

  • willem@mannenvanridderkerk.nl

De website van Mannen van Ridderkerk verwerkt geen persoonsgegevens. Communicatie met ons verloopt geheel per e-mail of per telefoon. U gebruikt uw eigen e-mail en geen berichtenservice via onze website.

In een e-mail vragen wij u:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnummer (optioneel)
  • Uw adres (optioneel)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders / voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Wij hebben de intentie via deze website géén gegevens van wie dan ook te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een mogelijk minderjarige, neem dan contact met ons op via wavoost@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Mannen van Ridderkerk heeft geen geautomatiseerde gegevensverwerking en neemt dus geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mannen van Ridderkerk) tussen zit.

Mannen van Ridderkerk gebruikt voor haar e-mailverkeer het volgende computerprogramma: Roundcube

Mannen van Ridderkerk heeft geen geautomatiseerde gegevensverwerking en neemt dus geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mannen van Ridderkerk) tussen zit.

Mannen van Ridderkerk gebruikt voor haar e-mailverkeer het volgende computerprogramma: Roundcube

Mannen van Ridderkerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mannen van Ridderkerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De website van Mannen van Ridderkerk gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden mogelijk uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te doen corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wavoost@outlook.com. Ter verifiëring verzoeken wij u vriendelijk dit te doen met betreffend e-mailadres. Kunt u dit niet, door welke reden dan ook, dan verzoeken wij u  een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit uitsluitend ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mannen van Ridderkerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Mannen van Ridderkerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan per e-mail contact met ons op via wavoost@outlook.com

Indien u over aanvulling(en) ter verbetering van onze privacyverklaring beschikt en deze met ons wilt delen ontvangen wij deze graag via ons e-mailadres zoals hierboven in de contactgegevens beschreven.

Scroll to Top